Bejelentkezési név:
Jelsző:
Elfelejtett jelszó      Regisztráció
Kategóriák

Jogi közlemény és igénybevételi feltételek:

 

1. HATÁLYA

1.1 A Szolgáltató: az internetes oldalak (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a PRESENTA World Kft (a Somogy Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg. 14-09-309696 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy Zs.u. 207. a továbbiakban: Szolgáltató.

1.2 A Felhasználó: a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételekben szabályozottakat. A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A Honlap: jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által, a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató Honlapját a jelen Szolgáltatási Feltételekben foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti, így különösen a www.present.hu/, illetve a www.presentashop.hu honlapokat és ezek valamennyi al oldalát. A Szolgáltató, azonban egyes honlapok, illetve a honlapokról elérhető szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti (így különösen a Webshop esetében).

2. IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

  • Bárki használhat a Szolgáltató      oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és      terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontban      meghatározott feltételeket;
  • Tilos frame keretrendszer      készítése a Honlap tartalma köré;
  • Tilos a Szolgáltatóval való      kapcsolat valótlan feltüntetése;
  • Nem tehet közzé valótlan      információt a Szolgáltató termékeiről vagy szolgáltatásairól;
  • A Szolgáltató lógójának,      védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges;
  • Tilos az ízléstelen, sértő      tartalom.

3. A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Szolgáltató Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató (1.1 pont), ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy vissza vonhatja. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §) és büntetőjogi (Btk. 329/A. §) következményei lehetnek.


4. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet - felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A Szolgáltató a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

5. A SZOLGÁLTATÓI HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  • nem megengedett a hozzáférés a      nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan      szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • tilos megkísérelni a rendszer      vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését,      vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy      jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • tilos beavatkozást megkísérelni      bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba,      tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a      Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding],      "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy      "összeomlasztása" [crashing]);
  • nem megengedett nem kívánt      e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását      és/vagy hirdetését.

6. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Szolgáltatási Feltételeket. A Felhasználó a 3. pontban rögzített regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve kötelezőek.

7. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Amennyiben valamely Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás látogatása regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti ezen Szolgáltatási feltételeket és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint a Felhasználó személyes és céges adatait kezelje.

A regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével a Felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak Szolgáltató részéről jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg. Jelen Szolgáltatási Feltételek ismeretében a Felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a Szolgáltató részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót a személyes adatai jelen Szolgáltatási Feltételek szerint történő felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.
A Felhasználó köteles:a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Szolgáltatási Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

8. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, JOGVITÁK

A jelen Igénybevételi Feltételeket elkészítésénél a Szolgáltató a vonatkozó magyar jogszabályok szerint járt el, és az itt nem szabályozott kérdések tekintetében is a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Igénybevételi Feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Gravírozható termékek
Egyedi és kreatív
Sportolás és kirándulás
Férfiaknak
Utazás
Nyaralás
Nőknek
Elegáns
Fém
Praktikus
Irodaszer
Mindennapokra
Műanyag
Esőkabát és Esernyő
Autós
Szerszámok
Játékok
Világítás
Kerámia
Outdoor
Télre
Környezetbarát
Trendi
Konyha
Gyerekek
Kártya pendrive
Textil
Üvegáru
Öko
Stedman
Bevásárlótáska
Strand
Újdonságok

Az árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.
PRESENTA WORLD KFT.  |  TEL.: +36 70 6377 767  |  EMAIL: PRESENTA@PRESENTA.HU